O receptach

Warto pamiętać!!

Recepta jest ważna przez 30 dni. Wyjątek stanowią jedynie:

  • recepty na antybiotyki i recepty wystawione w ramach pomocy doraźnej – 7 dni,
  • recepty na preparaty immunologiczne i leki sprowadzane z zagranicy, dla indywidualnych użytkowników – 60 dni.

Farmaceuta może wydać lek w innej dawce niż określona na recepcie!

Lek może być wydany w dawce mniejszej niż na recepcie, jeśli dawka przepisana jest wielokrotnością dawki wydanej. Ilość substancji czynnej w leku wydanym musi być jednakowa z ilością substancji czynnej w leku przepisanym na recepcie. Farmaceuta ma obowiązek odnotować zmiany na recepcie oraz poinformować o zmianach pacjenta, któremu wydaje lek.!

Ile leków może lekarz przepisać na jednej recepcie?

Na jednej recepcie lekarz może przepisać maksymalnie 5 leków gotowych lub wyrobów medycznych. Leki recepturowe muszą być przepisywane pojedynczo. Środki odurzające i substancje psychotropowe, również muszą być przepisywane pojedynczo oraz dodatkowo musi być podana słownie ilość substancji czynnej.

Kiedy można otrzymać w aptece lek bez wymaganej recepty?

W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia można wydać z apteki lek zastrzeżony do wydania na receptę, w najmniejszym dostępnym opakowaniu terapeutycznym. Wyjątkami są substancje psychotropowe środki odurzające i prekursory z grupy I-R.

Farmaceuta może wydać lek w mniejszej dawce lub/i mniejszej ilości niż zwykle.

W sytuacji, gdy lekarz nie określi na recepcie wielkości opakowania (liczby tabletek) lub/i dawki leku farmaceuta musi wydać najmniejsze zarejestrowane opakowanie leku lub/i najmniejszą zarejestrowaną dawkę leku. Także gdy z dawkowania wynika, że pacjent nie zużyje danego leku przez trzy miesiące farmaceuta zmniejszy ilość wydanego leku.!

W jakim czasie apteka jest zobowiązana do wykonania leku recepturowego?

Zgodnie z art.86 Prawa farmaceutycznego, apteka jest zobowiązana do wykonania leku recepturowego w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od złożenia przez pacjenta recepty w aptece. W przypadku recepty na lek recepturowy zawierający środki odurzające lub oznaczonej „wydać natychmiast” apteka musi wykonać lek w ciągu 4 godzin.

 

foto